Prague Art book
& Zine Fair

1. 12.­—2. 12.
2018

VYSTAVUJÍCÍ

KNIHA STEREOTYPE

http://www.kopasz.cz/work/stereotype/

Autorská kniha “Stereotype” je vyjmuta z řad specifických knih, které tvoří jeden celek z tvorby introspektivních záznamu z konce 80.let. Knihy jsou koncipovány na rozhraní autorské knihy, skicy a deníku, a jsou zásadně realizované v jednom exempláři.
Téma “Stereotype” tvoří hlavní linii obrazových samplů rozvržených do jednotlivých celků a završenou fotografickou instalací a objektu v prostoru. Kniha vznikla z jedného motivu židlí s důrazem na cykličnost, popřením smyslu listování linearity vyprávění.

JUST FRIENDS

http://werkplaatstypografie.org/

Známe se a neznáme. Zákon přitažlivosti: vizuální podobnost, sesterství, stejný softbalový tým, společná láska ke zvířatům, záliba v tetování, jméno se stejným počátečním písmenem. Instalace ‘Just Friends’ je založena na vzájemném vztahu deseti vybraných publikací z Werkplaats Typografie. Kruh přátelství otevírá autorský časopis Paris, May 2018, na který postupně navazují vzájemně související knihy až do vlastního zacyklení. Slang, píseň, vtip, strach, prostor, postoj. Linie, která spojuje jednotlivé objekty na základě jejich vztahů, je příběh, který vyprávím.

EMPIRE BOOKS

www.e-m-p-i-r-e.eu

Founded by François Havegeer, Sacha Léopold and Kévin Lartaud, the Empire publishing house is an extension of the Syndicat studio’s activities related to images, graphic design and relations with artists. The company does not wish to define an editorial line regarding types of publications but to make questions of reproduction, documentation, and the circulation of images central through catalogues, monographs, theoretical works, magazines, posters or re-editions.

ZINE CLUB

www.sylvanaisthebest.com
www.zineclubing.tumblr.com
www.vancouverartbookfair.com

Sylvana dAngelo studies the human condition and endeavours to understand culture through superstition and belief. Blurring the lines between what could be real from what is real, her work is a visual study of idealism and the underlying interconnected evolution of progress. She is a practising artist, Artistic Director for the Vancouver Art Book Fair, now in its eight year and the founder of Zine Club, a small press publisher focusing on tactile interactions and uniqueness. She lives and works on the traditional territories of the Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh First Nations.

HEYT BE! FANZIN

http://heytbefanzin.tumblr.com/

Heyt be! Fanzin is an art zine which published since 2010 by Deniz Beşer & Sedef Karakaş . As a zine, main aim is setting up the alternative exhibition possibilities on the paper. All issues host different artists from different countries. Also, Heyt be! Fanzin organizes exhibitions, workshops and events in Turkey, as well as participating in many zine fairs, festivals, and exhibitions in Europe, in order to introduce zine culture to greater masses.

TLTRPreß

www.tltr.biz

Prezentace Berlínského nakladatelství TLTRPreß, které roku 2011 založil český umělec Martin Kohout. TLTRPreß se zaměřuje na autorské publikace v různých formátech ve spektru od tištěné knihy po email, ziny, nebo plakáty s textem. Součástí prezentace bude i premiéra audio nahrávky nového autorského čtení textu Aleksandry Bielas.

ADD MAGAZINE

https://www.instagram.com/addmgzn/

Záměrem magazínu ADD je prezentovat a podporovat projekty, jež si kladou za cíl přidat se do veřejné diskuse o postavení a působení žen v rozmanitých strukturách současného uměleckého i politického světa. Také díky němu bude moci veřejnost nahlédnout do některých myšlenkových procesů queer umělců z České a Slovenské republiky. Komunitám jako takovým přikládá magazín velký význam. Snaží se totiž působit svým vlivem nejdříve na jedince, jako na základní prvek dané komunity a posílit tak rozvoj jejich osobnosti. Jedincům poskytuje interpretaci dění, jež je obklopuje, a interpretaci blízkou jejich vlastním hodnotám. Jednou z takových komunit je (non)modelingová New Aliens Agency, za jejíž pomoci magazín kreativně zkoumá otázky autenticity a diverzity krásy nejen lidského vzezření. Rozmezí tří měsíců mezi každým vydáním časopis využije k formování následujícího čísla, kterého se bude aktivně účastnit i sama veřejnost. ADD / + vyzývá čtenáře, aby se do jeho tvorby zapojil prostřednictvím aktivity na jeho instagramovém účtu (@addmgzn). Ten by měl sloužit k představování tematiky právě vznikajícího vydání a měl by vybízet čtenáře k jejímu obohacení. Vizualitu, jak své tištěné podoby, tak instagramového účtu, che ozvláštňovat i spoluprací s více než jedním umělcem zaměřeného na grafický design. Pojmy, jež stojí za ukotvením jádra magazínu, jsou fluidita, proces, flow a otevřenost. Za svou základní stavební jednotku považuje magazín akt přídatku a manifestaci statementu, který vždy počítá (+) se svou vlastní korekturou.

KURÁTOR – PRAGUE ART GUIDE

http://www.kurator.guide/

Prague Art Guide je průvodce pražskou uměleckou scénou, který nám tu do teď chyběl. Netvoří ji jen galerie, ale i architektura, umění ve veřejném prostoru, samotní umělci a kurátoři i místa, kde se všichni potkávají. To vše jsme zmapovali a vytvořili tištěného průvodce, který brzy rozšíříme i o mobilní aplikaci. Obsah jsme konzultovali se současnými aktéry na umělecké scéně a k výtvarnému zpracování jsme přizvali ty, které považujeme za nejlepší ve svých oborech.

ROE

http://www.retterova.com/

Linda Retterová výtváří pod značkou ROE autorské publikace, ve kterých se často odráží její zájemo animaci a textil. Na festivalu představí také výtvarné dokreslovací sešity pro děti, barevné sešitové sady nebo nově připravovanou autorskou knížku o vlastních textilních vzorech.

KNIHA JIŘÍ THÝN – ZAHRADA

www.namu.cz

Nakladatelství AMU ve spolupráci s galerií hunt kastner vydává knihu Garden – Zahrada, cyklus fotografií zachycující proměny jednoho zahradnictví v rozmezí sedmi let. Autorem cyklu je Jiří Thýn, konceptuální umělec a bývalý vedoucí ateliéru postkonceptuální fotografie na FAMU. Fotografie doprovázejí studie Chrise Sharpa a Tomáše Poszpiszyla.

BFLMPSVZ

https://www.bflmpsvz.com/

BFLMPSVZ je platforma zaměřená na umělce se střední Evropy, kterým pomáhá vytvářet ziny a knihy s progresivním přístupem k fotografii a knižnímu designu. BFLMPSVZ v roce 2014 založil Stanislav Bříza.

DÍRA PORODUCTION (HANA&KRISTÝNA)

Díra přináší svědectví o studentském životě za němými okny pražských bytů. Jak se žilo v jednom z nejstarších domů v Praze, v bizarním bytě na Malé Straně s bizarními momenty – v DÍŘE? Studentský punk versus historický odkaz. Bez cenzury.

KNUST PRESS

www.knustpress.nl

Knust is the name of the graphic department of artist run organization Extrapool based in Nijmegen, the Netherlands. Knust represents a print workspace and a bookbinding workspace, and is highly specialized in the stencilprinting technique, also known as Risograph or mimeograph printing. The print workspace is founded by and for artists and offers the possibility to let your own work be stencilprinted in a reasonable edition for a reasonable price. You can also work at the print workspace on a DIY base. Additionaly Knust also self publishes; an artist gets invited to make a publication with Knust during a residency at Extrapool – the series Art Prison. And an artist can send in a proposal for a book to make with Knust during a residency at Extrapool – the series Work Holiday. In addition Knust also produces a series of various designs of wallpaper – Slimtarra.

COLORAMA BOOKS

http://www.coloramabooks.space/

COLORAMA is a risoprinting studio and a publishing house based in Berlin – It is run by Johanna Maierski since 2015. The Colorama publications feature the works of current comic-artists and an ongoing research about the means of assembling and storytelling – they are presented at art- and comic book fairs worldwide.

NAKLADATELSTVÍ POSITIF

Jsme malé nakladatelství, klademe důraz na textově, obrazově a designově výrazné autorské knihy. Zajímá nás svět fotografie a současného umění.

HVĚZDY TABOOKU

https://www.bylonebylo.com/knihy

Spíše než žánr charakterizuje nakladatelství poetický jazyk, hravá forma a touha sdělovat a sdílet. Více se meze nekladou. Vydáváme poezii, ale i autorské knihy, knížky pro děti i beletrii pro dospělé. Naše knihy vznikají pod rukama několika autorů, jsou pečlivě upravené a nezřídka ručně vázané. Vyjma internetových stran je najdete také ve vybraných knihkupectvích a galeriích.

WO–MEN NAKLADATELSTVÍ

https://www.by-wo-men.com/cz

Malé artové nakladatelství wo-men se orientuje na umělecké knihy (nejenom) s genderovým zaměřením a literárně-fotografické dokumenty. Snaží se vydávat knihy ambiciózní svým obsahem i vzhledem a představit je nejenom jako důležité médium sdělování myšlenek, ale i krásný užitný objekt. Za své publikace je nakladatelství držitelem několika domácích i zahraničních ocenění, mimo jiné Magnesia Litera, Nejkrásnější české knihy, Najlepšia fotografická kniha v strednej a východnej Európe nebo cena Vienna Photo Book Festivalu. Knihy nakladatelství wo-men se ocitly i na shortlistech mezinárodních soutěží, jako je britská KALEID editions nebo francouzská Les Prix du Livre, a jsou zastoupeny ve sbírkách významných institucí i soukromých sběratelů po celém světe.

TAKE TAKE TAKE

https://taketaketake.cz/

Nakladatelství, které roku 2015 založili dva absolventi UMPRUM, grafická designérka Nikola Klímová a ilustrátor Jindřich Janíček, vzniklo z nadšení ke kvalitně graficky zpracovaným knihám, z fascinace jednoduchostí knižních obálek z minulosti a zklamáním nad přístupem k podobě knih mnohých současných nakladatelů. Nakladatelství Take Take Take neuvažuje o knize, jako o zboží, u kterého musí být mezi náklady a výnosy pokud možno co největší rozdíl. Jak bude kniha graficky upravená, jaký bude mít formát, vazbu a papír, které písmo se bude nejlépe hodit pro obálku, a kterým bude kniha vysázena, jestli se k textu hodí ilustrace a kdo by je měl vytvořit, je zde stejně důležité jako samotný obsah knihy.

ČASOPIS B

www.brunningmag.cz

B je běžecký časopis kladoucí důraz na poctivou žurnalistiku a kvalitní grafické zpracování, přičemž nám nejde ani tak o konkrétní téma, jako o přístup, kdy prostřednictvím konkrétního ukazujeme obecné, skrze běh zobrazujeme a reflektujeme svět, v němž žijeme, a našim autorům poskytujeme dostatek času a prostoru, aby mohli jít víc do hloubky a podívat se na věci z různých stran, aby k A dokázali říct i B.

KNIHA PARK

http://cargocollective.com

Kolektivní monografie PARK / SAD DR. MH. prezentuje texty věnované Sadu Dr. Milady Horákové, významnému místu v Ostravě. Jednotlivé texty zkoumají prostor z hlediska historie, urbanismu, sociologie, dějin umění, architektury a památkové péče. Kniha obsahuje dva vizuální rámce ilustračních obrazů: historické dokumenty, archivní fotografie a mapy na jedné straně, a individuální interpretaci popsané situace, jako jsou fotografie sochařské scenérie z různých úhlů, ručně kreslené rostliny nebo bw komiks na straně druhé.

ČASOPIS FŮD

https://www.facebook.com/FUDcasopis/

Časopis Fůd je platforma spojující dohromady profesionální i amatérské ilustrátory, nadšence, akademiky, krásu a vizuální odpad. Zkrátka, ilustrace je náš denní chleba. Nepravidelně vycházející dávka šťavnaté krmě v top riso kvalitě.

KUDLA WERKSTATT

http://kudlapress.tumblr.com/?fbclid=IwAR3hU8s5He2XCbINDPlJAEkJFYygVKMqwQBjXgjUu7e_6m4GxjhCRApQAiw

Kudla Werkstatt je malá risografická dielňa a nezávislé vydavateľstvo pod vedením Lukáša Parolka so sídlom v Prahe. V záujeme “Kudly” je v prvom rade tlač risografom a rôzne spolupráce a experimenty s týmto spojené. Od roku 2012 takto vzniklo množstvo kvalitných knižných titulov, diel alebo ucelených grafických celkov. Príkladom môže byť kniha Black Book od Tomáša Roubala či kniha UB XX Martina Lukáča alebo spolupráce zo štúdiom Parallel Practice pre Pražskú galériu Futura.

HURRIKAN PRESS

www.hurrikanpress.hu

Hurrikan Press is a Budapest based independent printing and publishing house run by Árpád Szigeti. It was established in 2014.

LOOK BACK AND LAUGH BOOKS

http://www.hahahahahahahahahahahahahaha.com

Look Back and Laugh is a small publishing house based in Ljubljana, Slovenia. The primary focus of LBAL is to publish our own work as well as work we respect and like.

FATCAT PRESS

https://www.instagram.com/fatcat_press/

Malé sítotiskové studio sídlící v Praze.

PROGRAM

SOBOTA
1. 12. 2018

TIŠTĚNÝ ARCH PŘEKONÁVÁ PROSTOR A ČAS

V krátkém textu Topografie typografie z roku 1923 formuloval ruský malíř, architekt a typograf El Lisickij pozoruhodnou představu „elektronické knihovny“, jejímž prostřednictvím má být „nekonečnost knih zvládnuta a přemožena“. Jeho formulace popisuje nový internacionální kontext práce avantgardních typografů, který byl v průběhu dvacátých let 20. století patrný v různých částech Evropy. Experimentální magazíny věnované progresivnímu volnému umění, designu, architektuře atd. umožnily mezinárodní sdílení konstruktivistických představ o univerzálním vizuálním jazyku a „nové typografii“, poskytly zázemí pro rychlé šíření grafických i koncepčních inovací. Přednáška představí vybraná periodika z různých kulturních okruhů, která byla součástí naznačené komunikační sítě.

SQUADRON

https://shop.biggboss.cz/t/kategorie/knihy

Squadron je vizuální reflexí českého letectví. Ambicí knihy je vizuálními nástroji typografie a fotografie reflektovat morální poselství, které téma českého letectví nese. Squadron je stejně tak ponorem do historie i do tekuté současnosti jako autentickou fascinací. Stejně tak přísně členěným písmovým vzorníkem, jako intuitivní výpovědí a vizuálním aktivismem. Squadron nehodnotí, nekáže. Zajímá nás obraz a to, co je za ním.  Písmo, stejně tak jako letadlo, je konstrukcí. Písmo je nástroj, nesoucí informaci. Letoun je stroj, nesoucí člověka. Není současnosti bez historie. Historie i současnost se prolínají.

PŘEDNÁŠKA

2 × 100 mil. m2 Atomized Modernity …on architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914–2014

KŘIČÍM: TO JSEM JÁ.

https://bit.ly/2AdCNCH

Jak se měnila role amatérských fanzinů v průběhu času – od kulturní izolace v 80. letech až po současné informační delirium? Proč se mikrokosmos nezávislého tisku neustále rozpíná a co přináší autorům tvorba časopisů, které působí v digitální době jako dinosauři a na pultech trafik je rozhodně nenajdete?

Kniha nabízí několik příběhů těch, kteří se nadchli pro první počítačové hry nebo psali sci-fi povídky, obsesivně sestavovali vlastní žebříčky metalové hudby, hardcore je dovedl na pouliční demonstrace nebo si přáli změnit nastavení společnosti vůči ženám. Přestože všichni hrdinové a hrdinky knihy pocházejí z rozdílných zázemí, zastávají jiné názory a chovají vášeň pro něco jiného, sdílí jedno – fanziny jsou pro ně vyjádřením vlastní identity, prostorem k sebeurčení.

KŘEST ČASOPISU Ž39 (ŽIVEL)

https://www.facebook.com/events/185882699028169/

Je rok 2014.

Obama je prezident. Weinstein produkuje medvídka Paddingtona. The Golden State Killer seká trávník a opravuje motorku. Sergej Skripal se svými exekutory cestují do Prahy (proslavené nejen v Evropě, ale po celém světě díky svému orloji). Denis Lavant hraje v Cestě na západ. Adam Holý fotí nějaký svlečený holky. Sympozium Bienále Brno moderuje James Langdon, Metahaven natáčejí klip pro Holly Herndon, Rick Owens tancuje hakka, Simon Hanselmann vydává Megahex a kariéra Martina Grocha se rozjíždí. Parallel Practice a Mütanta upravují A2 (ne Euro) a většina fašistů zatím hajluje jen na chalupě před zrcadlem. Doktor Peřina kreslí s pacienty sprosté obrázky, Fantastic Man má na obálce Borise Beckera a Neville Brody navrhuje anglický fotbalový dres. 2018 Designers se jmenují 2014 Designers. Demokracie je default.Kuciak je ve škole a 71 pašovaných mužů, žen a dětí se nedusí u krajnice ve slovenském kamionu. Většina Evropanů nezná termín uprchlická krize. Neví, jak vypadá Batman vs Superman, co je Charlie Hebdo, Bataclan, Brexit, Pokémon Go nebo nastavení soukromí na Facebooku. Budoucnost vypadá optimisticky.

Legenda se vrací.

Vychází 39. číslo.

Morten Nanoru LP Fish Pauknerová Groch
ž39 overground against monoculture

Vydává PageFive Publishing.

ZINE PUBLISHING AND THE ART OF SMALL SPACES

http://www.vancouverartbookfair.com
http://www.sylvanaisthebest.com/
http://vancouverartbookfair.com/2018/

I approach zine culture through the lens of experimental publishing and publishing as artistic practice, and as we embrace digital culture I see that lens shifting, expanding the idea of how we share information and fresh perspectives push forward a new narrative. Small press publishing is driven by the quick and easy ability to share ideas and concepts, it feeds off the tactile connection to create intimacy and uniqueness. Likewise, digital platforms utilize “the post” – a blog story, news article or tweet; as a gesture of making public, widening the field of publishing to anyone that has a device and can amplify to the network. Can we make art that takes up a small amount of space, but reverberate profoundly through out the world?

www.e-m-p-i-r-e.eu

Founded by François Havegeer, Sacha Léopold and Kévin Lartaud, the Empire publishing house is an extension of the Syndicat studio’s activities related to images, graphic design and relations with artists. The company does not wish to define an editorial line regarding types of publications but to make questions of reproduction, documentation, and the circulation of images central through catalogues, monographs, theoretical works, magazines, posters or re-editions.

KNIHA ZA ZELENOU LIŠKOU

 

Kniha Za Zelenou liškou zkoumá byt a ateliér přední osobnosti Československé nové vlny Ester Krumbachové na základě vzpomínek pamětníků a pozůstalosti, která je předmětem uměleckého a uměleckohistorického výzkumu. Kniha si tento byt bere jako na výchozí pozici, ze které sleduje myšlení a tvorbu režisérky, kostýmní výtvarnice, scenáristky a literární a výtvarné umělkyně Krumbachové, ale také její životní situaci a dobový kontext. Ester Krumbachová v tomto bytě od začátku 60. let do své smrti v roce 1996 nejen žila, ale také byl místem každodenní práce a pracovních i soukromých setkávání se s přáteli a spolupracovníky. Zvláště pak s příchodem normalizace a omezením možností práce ve filmovém průmyslu, kdy Krumbachová byla v tzv. vnitřním exilu. Byt také získal svou důležitost skrze Krumbachové realizace, ve kterých se menších nebo větších fragmentech, jako v jejím autorském filmu Vražda Ing. Čerta, objevuje. Kniha se snaží budovat obraz Krumbachové života a práce z perspektivy jejího bytu skrze komponovaný rozhovor s jejími přáteli a spolupracovníky a digitální obrazy, kde se 3D rekonstrukce bytu mísí s fotografiemi pořízenými jeho návštěvníky a obyvateli.

JUST FRIENDS

Známe se a neznáme. Zákon přitažlivosti: vizuální podobnost, sesterství, stejný softbalový tým, společná láska ke zvířatům, záliba v tetování, jméno se stejným počátečním písmenem. Instalace 'Just Friends' je založena na vzájemném vztahu deseti vybraných publikací z Werkplaats Typografie. Kruh přátelství otevírá autorský časopis Paris, May 2018, na který postupně navazují vzájemně související knihy až do vlastního zacyklení. Slang, píseň, vtip, strach, prostor, postoj. Linie, která spojuje jednotlivé objekty na základě jejich vztahů, je příběh, který vyprávím.

NEDĚLE
2. 12. 2018

ČASOPIS B

www.brunningmag.cz

B je běžecký časopis kladoucí důraz na poctivou žurnalistiku a kvalitní grafické zpracování, přičemž nám nejde ani tak o konkrétní téma, jako o přístup, kdy prostřednictvím konkrétního ukazujeme obecné, skrze běh zobrazujeme a reflektujeme svět, v němž žijeme, a našim autorům poskytujeme dostatek času a prostoru, aby mohli jít víc do hloubky a podívat se na věci z různých stran, aby k A dokázali říct i B.

O ARCHIVOVÁNÍ A STUDIU FANZINŮ

www.ziny.info

Cílem je představit aktivity a plány vznikajícího Archivu českých a slovenských subkultur v kontextu aktuálních trendů archivace a studia fanzinů

CO JE TO RISO?

Během listopadu na pražské UMPRUM probíhala série přednášek na téma tiskové techniky risografie. Studenti nakonec během workshopu vytvořili kolaborativní obrazovou publikaci. O průběhu celé akce vám přijde podat detailní zprávu Lucie Lučanská.

NINA PRADER — LADY LIBERTY PRESS

www.ladylibertypress.org

Nina Prader is an artist, writer and researcher in Berlin and Vienna, exploring printed matters and publishing practices from subcultural to high cultural shifts,from artist books, zines to the Risograph. Her most recents projects  deal with alternative methods of display, social tools, and independent media broadcasting formats, including an open zine library, a micro zine dispenser, MemoryGames, a radio podcast Paper & Tape on Vienna Community Radio 94.0 Radio Orange, and a collaborative roundtable discussion series Print as Practice.

ADD MAGAZINE

https://www.instagram.com/addmgzn/

Záměrem magazínu ADD je prezentovat a podporovat projekty, jež si kladou za cíl přidat se do veřejné diskuse o postavení a působení žen v rozmanitých strukturách současného u

měleckého i politického světa. Také díky němu bude moci veřejnost nahlédnout do některých myšlenkových procesů queer umělců z České a Slovenské republiky. Komunitám jako takovým přikládá magazín velký význam. Snaží se totiž působit svým vlivem nejdříve na jedince, jako na základní prvek dané komunity a posílit tak rozvoj jejich osobnosti. Jedincům poskytuje interpretaci dění, jež je obklopuje, a interpretaci blízkou jejich vlastním hodnotám. Jednou z takových komunit je (non)modelingová New Aliens Agency, za jejíž pomoci magazín kreativně zkoumá otázky autenticity a diverzity krásy nejen lidského vzezření. Rozmezí tří měsíců mezi každým vydáním časopis využije k formování následujícího čísla, kterého se bude aktivně účastnit i sama veřejnost. ADD / + vyzývá čtenáře, aby se do jeho tvorby zapojil prostřednictvím aktivity na jeho instagramovém účtu (@addmgzn). Ten by měl sloužit k představování tematiky právě vznikajícího vydání a měl by vybízet čtenáře k jejímu obohacení. Vizualitu, jak své tištěné podoby, tak instagramového účtu, che ozvláštňovat i spoluprací s více než jedním umělcem zaměřeného na grafický design. Pojmy, jež stojí za ukotvením jádra magazínu, jsou fluidita, proces, flow a otevřenost. Za svou základní stavební jednotku považuje magazín akt přídatku a manifestaci statementu, který vždy počítá (+) se svou vlastní korekturou.

NAKLADATELSTVÍ LABYRINT

http://www.labyrint.net/kniha/1118/pruvodce-neklidnym-uzemim-ii

Křest druhého dílu knihy Průvodce neklidným územím,  která se tentokrát věnuje české moderní architektuře a jejím příběhům. Knihu uvedou její autor Ondřej Horák & teoretik architektury Adam Gebrian.

TALK ABOUT THE PUBLISHING HOUSE

www.e-m-p-i-r-e.eu

Founded by François Havegeer, Sacha Léopold and Kévin Lartaud, the Empire publishing house is an extension of the Syndicat studio’s activities related to images, graphic design and relations with artists. The company does not wish to define an editorial line regarding types of publications but to make questions of reproduction, documentation, and the circulation of images central through catalogues, monographs, theoretical works, magazines, posters or re-editions.

ZINE CULTURE IN TURKEY AND HEYT BE! FANZIN!

http://heytbefanzin.tumblr.com/

Beşer will present deep insight into Turkey’s past and present fanzine scene though first-hand experience and a collaborative zine called “Heyt be! Fanzin”. Deniz Beşer is an Istanbul and Vienna based visual artist, art coordinator and zinester who graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Ceramic and Glass Design Department (Istanbul, Turkey) and Universidad de Sevilla, Painting Department (Seville, Spain). Beşer is one of the founders of the zine collective “Heyt be! Fanzin”, “Nase Zine” and pyshchedelic-punk band “Zoomk-Ru-Tu”. He is also the Coordinator of “Fanzineist – Zine Fest of Istanbul” and “Open Studio Days Istanbul”.

RISO LOVERS GATHERING

<3

MARTIN KOHOUT & ALEKSANDRA BIELAS

TLTRPreß

www.tltr.biz

Prezentace Berlínského nakladatelství TLTRPreß, které roku 2011 založil český umělec Martin Kohout. TLTRPreß se zaměřuje na autorské publikace v různých formátech ve spektru od tištěné knihy po email, ziny, nebo plakáty s textem. Součástí prezentace bude i premiéra audio nahrávky nového autorského čtení textu Aleksandry Bielas.

STEREOTYPE

www.kopasz.cz

Viktor Kopasz (1973) vystudoval fotografii na pražské FAMU. Dlouhodobě tvoří autorské fotografické knihy, které slouží jako rámec pro jeho uvažování, vyjadřování se a zároveň jako prostor k autorskému zkoumání. V poslední době se zabývá transformací fixní struktury knihy a jejího obrazového materiálu do vrstev nelineární perspektivy. Tento autonomní proces se zaměřuje na cyklické obrazové motivy uvnitř struktury knihy a jejich vnější vztah k interpretaci ve výstavnímu prostoru.

O FESTIVALU

PhaseBook je prodejní veletrh alternativních knižních publikací. Je to prostředek pro distribuci knižní kultury, která stojí mimo střední proud. Veřejnosti se představí široké spektrum autorských přístupů k tvorbě publikací a nakladatelské činnosti v Čechách a zahraničí.

Veletrh nesleduje jenom klasické knižní formy. Hledá přesahy. hraje si s kontexty a sleduje různé fáze současného knižního procesu od prvotních idejí k závěrečné realizaci. Únava z virtuálního prostředí nás žene k něčemu hmatatelnému.

První ročník se uskuteční v prostorách CAMP
Vyšehradská 51, Praha 2

Otevírací doba: 11—21

Vstup zdarma