Prague Art book
& Zine Fair

28. 11.­—29. 11.
2020

OPENCALL 2020

PhaseBook 2020: Vlaštovky krátkého doletu

Tištěná forma dnes v době plné dohledu může představovat pro nezávislé nakladatele médium pro vyjádření svobodného komentáře k současnému dění. V posttotalitních zemích dnes nabývá nezávislé publikování specifického významu. Tato malá knižní distribuce posiluje ve chvíli, když se členové znají osobně. Jako by si někteří z nás místo prchavých zpráv posílali tajné vlaštovky krátkého doletu.

Hledáme tvůrce, které svojí publikační činností reflektují socio politické dění, zajímají se o společnost a okolní prostředí, ve kterém jejich práce vzniká.

Vřele vás vyzýváme k vyplnění přihlášky, která je otevřena do 30. 9. 2020, k vyplnění ZDE

PhaseBook 2020: Short-range paper Planes

The form of print can be a medium for independent publishers to freely express their commentary on contemporary matters in these supervised times. Independent publishing gains a specific meaning in today’s post-totalitarian countries. Such a small distribution is strengthened the moment its members get to know face to face. It’s almost as if some of us were sending one another secret paper planes of short flight range instead of fleeting messages.

We’re looking for creators who reflect socio-political matters in their publishing activities and take interest in society and the environment in which their work comes into existence.

PhaseBook, a trade fair of alternative publications, announces an open call for all book authors, publishing houses and collectives, movements, artists, lecturers and other creators, both Czech and from abroad.

 You’re warmly welcome to fill in the application form, open until 30th September 2020, which can be found HERE

PROGRAM

SOBOTA / SATURDAY
30. 11. 2019

VIKTOR KOPASZ

[Prolonged identity] – je volnou obrazovou interpretací tématu středoevropské identity se zabývá příčinami nástupu nové vlny nacionalizmu v tomto geopolitickém prostoru. Svým postojem bych chtěl vyzdvihnout autonomii a integritu jedince uvnitř kolektivní identity národa, která se permanentními proměnami a deformováním podléhá neustálému zjednodušovanému vnímání a různým  tereotypům.

Z vlastní zkušenosti jsem konfrontován sledováním neustálých dějinných proměn v tomto regionu a prolínání jednotlivých státních útvarů. Nestálost a tekutost těchto hranic se podtrhuje absurdností vymezení vztahu a identifi kace jedince k fixnímu státnímu útvaru. Jádro práce je  ubjektivní obrazová interpretace středoevropské identity zpracována hybridní knižní formou. První část je založena na základě organizaci obsahu ve tří knižních strukturách obrazu a jazyku. Práce v současnosti směřuje k metodě nelineární členění obsahu, do nového kontextu digitální knihy vzájemně provázaných vazeb a asociací.

MATUŠ BURANOVSKÝ — SUPERNOVA

Katalog Supernova rekapituluje deset let působení Ateliéru supermédií UMPRUM výběrem dokumentace děl absolventů a absolventek, ať už z akademických let, nebo z doby po absolutoriu. Různorodá tvorba ateliéru, jenž se neomezoval žádnými médii, bude doprovázena kolekcí textů kmenových účastníků ateliéru, vyzvaných mladých teoretiků i několika překlady zahraničních esejistických textů, jež nastolují otázky po sociální, politické a ekonomické situovanosti umění v informační a globálně propojené společnosti.

BOUND

www.nepali.fi

Bound is the pinnacle of a journey, the opportunity to travel to Dhungentar – a settlement located in Nepal – and understand how social cohesion could support disaster resilience. The villagers of Dhungentar are the heart of a community that survived the Gorkha earthquake, one of the worst earthquakes that Nepal has seen in the last decades. Many experts and scholars define social cohesion in abstruse ways that ultimately generate more complexity to the concept. But we believe that there is a way to understand and experience social cohesion in a compelling way, seen from different perspectives. In this book, we show what in our eyes was social cohesion in practice during our time in this intriguing village. Also, we aim to humbly expand the definition of social cohesion by showing the thoughts of people from different parts of the world and walks of life.

Deniz Beşer / Heyt be! Fanzin

http://www.vancouverartbookfair.com

 The art zine” Heyt be! Fanzin” by Deniz Beser and Sedef Karakas has been published since 2010  in Istanbul, Turkey as an independent publication. Zine composes the contents such as contemporary art, comics, illustration, interview, literature, music revıews and politics. It deals with different themes in each issue.The main aim of Heyt be! is to create an alternative exhibition possibility in form of a zine. It also organizes exhibitions, workshops and events as well as participating in many zine fairs, festivals, and exhibitions in Europe and America in order to introduce zine culture to a greater audience.

META PUBLISHING

META is a collective created by Rocco Donà and ­Nicola Novello, whose aim is to explore and experiment with fields such as art, design and education. Investigating various forms of communication, the collective engages with diverse projects from exhibitions to independent publications from research projects to individual work and proposals as well as multimedia and curatorial endeavours looking at ways to inform, reflect and disorder.

KŘEST

Opus International byl francouzský magazín o současném umění vydávaný v letech 1967 až 1995.

Devátý díl z prosince roku 1968 byl věnovaný československému výtvarnému umění, hudbě a filmu v reakci na srpnovou okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Reprint úlohu gesta přebírá s opačným významem. Dostat zpět mezi nás ty, kteří museli odejít z domoviny uplatnit svá vzdělání tam, kde si jich cenili a vážili, a tak alespoň z části vyplnit prázdné místo v našich kulturních dějinách, které jsou jen jednou z mnoha oblastí, zasažených událostmi srpna ‘68.

Nyní po padesáti letech, je přeložen a znovu vydán. Součástí reprintu je navazující díl, který volně přesahuje do současnosti.

NEDĚLE / SUNDAY
1. 12. 2019

ONDŘEJ BROM

https://dipozitiv.cz/

Ondřej Brom povede přednášku a následně diskuzi o tom, jak připravit knihu jako projekt na Kickstarteru.

KŘEST

METROVIZE

UKONČETE VÝSTUP A NÁSTUP, KŘTÍME METROVIZE
Dveře se zavírají, je čas na průzkum pražského podzemí.

Jmenuje se Metrovize – Historie, současnost a budoucnost pražského metra v architektonických perspektivách a vizualizacích v letech 1926–2020. Jejími autory jsou publicista a člen Bigg Boss family Jan Charvát a grafik Jan Matoušek.

TO JE METRO, ČEČE!

Přednášku povede autorka Milada Rezková, ilustrátor Jana Šrámka a šéfredaktor Jabuk Sedláček.

Pražské metro určitě znáte vy, vaše babička i máma. Třeba s ním každý den jezdíte do školy, do práce nebo na nákup. Ale víte, že je to místo plné zajímavostí, tajemství, nápadů a dobrodružství? Seznamte se s Karlem Kroupou nejmladším a jeho svérázným dědečkem a ponořte se spolu s nimi do chodeb, tunelů, historie i současnosti podzemní dráhy. Zkuste si vypočítat, kam až byste dojeli, kdybyste všechny trasy pospojovali do jediné. Co se děje v metru v noci? A straší ve Strašnické?

Knížka plná ilustrací, plánků a komiksů představuje pražské metro jako úžasnou stavbu i skvělý dopravní prostředek. A protože spojuje populární výklad s veselým příběhem, čeká na čtenáře a čtenářky pořádná jízda. Ať nás chytí revizor, jestli kecáme.

ŠUM#12:
Threshold Ecologies

Special issue of Šum titled Threshold Ecologies was published in conjunction with the exhibition Adaptation to the Future in Ljubljana. Šum#12 includes texts by Bogna Konior, Lukáš Likavčan, n1x, Domen Ograjenšek, and Germán Sierra, and a selection of works from the exhibition curated by Aleksandra Vajd and Edith Jeřábková.

Šum#12 is edited by Marko Bauer and Tjaša Pogačar, designed by Vít Jebavý, published by Šum and co-published by UMPRUM.

O FESTIVALU

PhaseBook je prodejní veletrh alternativních knižních publikací. Je to prostředek pro distribuci knižní kultury, která stojí mimo střední proud. Veřejnosti se představí široké spektrum autorských přístupů k tvorbě publikací a nakladatelské činnosti v Čechách a zahraničí.

Veletrh nesleduje jenom klasické knižní formy. Hledá přesahy. hraje si s kontexty a sleduje různé fáze současného knižního procesu od prvotních idejí k závěrečné realizaci. Únava z virtuálního prostředí nás žene k něčemu hmatatelnému.

Phase Book se uskuteční v prostorách CAMP
Vyšehradská 51, Praha 2

Otevírací doba: 12—20

Vstup zdarma

ABOUT THE FAIR

PhaseBook introduces selected contemporary book creators, both from the Czech Republic and abroad. Available for purchase will be alternative publications that speak to the reader about the world we live in through unique forms. On display will be authorial books, magazines, comic books, zines or other book projects making a commentary on social and gender themes. Some are intended for children, others map life or architecture or focus on visual culture. The fair also introduces several small publishers who’ll be selling their DIY publications.

The Fair will be held at CAMP
Vyšehradská 51, Praha 2

Opening Hours: 12—20

FREE entry